SPC - Statistical Process Control System umożliwiający statystyczne nadzorowanie i analizę procesów produkcyjnych

System SPC został zaprojektowany tak, aby umożliwić nadzorowanie jednocześnie wiele procesów produkcyjnych z wykorzystaniem kart kontrolnych, takich jak: X-R, X-S, kart kroczących, skumulowanych i innych dla cech mierzalnych i alternatywnych, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000. W ramach systemu SPC mogą być zaprojektowane i dostarczone gotowe stanowiska do dokonywania pomiarów. Projektowane są one i budowane ściśle według potrzeb i wymagań wdrażanego systemu SPC. Zastosowanie intuicyjnego interfejsu pozwala na bezpośrednią integrację urządzeń pomiarowych z systemem poprzez wykorzystanie popularnych interfejsów sieciowych, jak: RJ45, RS232, USB i inne.

 • Pełna kontrola nad procesem
 • Usprawnienie pracy operatorów
 • Obniżenie kosztów nadzoru nad procesem
 • Redukcja braków produkcyjnych
ULOTKA INFORMACYJNA

Prezentacja - zrzuty ekranu z aplikacji

Panel SPC - ekran logowania Panel SPC - stanowisko pomiarowe Panel SPC - przykładowy proces Panel SPC - wprowadzenie pomiaru

Funkcje programu

 • uniwersalna i konfigurowalna karta procesu
 • tworzenie szablonów procesów i raportów
 • wykorzystanie wielu kart pomiarowych (XR, XS, N, NP, …)
 • wykorzystanie paneli dotykowych i kodów kreskowych
 • tworzenie harmonogramów pomiarów i planów kontroli
 • automatyczne raportowanie i monitorowanie procesów
 • automatyczna kontrola i wykrywanie trendów procesów
 • wykorzystanie narzędzi pomiarowych z modułem RS232
 • rozbudowany moduł analityczny
 • intuicyjne wyszukiwanie i filtrowanie informacji

Główne moduły

 • KARTOTEKA PROCESÓW

  Podstawowa kartoteka umożliwiająca klasyfikację i opis procesów produkcyjnych występujących w danej organizacji wraz ze zdefiniowanymi kartami pomiarowymi, zaprojektowanie torów pomiarowych, a także wyznaczenie harmonogramów częstotliwości pomiarów oraz sposobu pobierania danych z procesów.

 • KARTOTEKA POMIARÓW(PANEL SPC)

  Podstawowy moduł umożliwiający przeprowadzanie pomiarów oraz pobieranie danych z procesu. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji obsługi paneli dotykowych, kodów kreskowych oraz narzędzi pomiarowych z modułem RS232 do automatycznego przesyłania danych do programu

 • KARTOTEKA MASZYN

  Pomocnicza kartoteka wykorzystywana do przechowywania danych o maszynach, które wykorzystywane są w pomiarach SPC

 • KARTOTEKA STANOWISK

  Pomocnicza kartoteka wykorzystywana do przechowywania danych o stanowiskach

 • KARTOTEKA ASORTYMENTU

  Pomocnicza kartoteka wykorzystywana do przechowywania danych o asortymencie

 • KARTOTEKA PRACOWNIKÓW

  Pomocnicza baza danych wykorzystywana do celów identyfikacyjnych.

 • KARTOTEKA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH

  Pomocniczy kartoteka umożliwiająca przechowywanie danych działań korygujących

 • MODUŁ ANALITYCZNY

  Podstawowy moduł umożliwiający analizowanie danych procesu: badanie normalności rozkładu, wykrywanie trendów, karty skumulowane, porównywanie procesów, badanie błędów I i II stopnia, budowanie histogramów, badanie współczynników procesów i maszyn, weryfikacja danych pomiarowych, badanie korelacji, weryfikacja pracowników wprowadzających dane, badanie systemów pomiarowych

Pozostałe programy