Laboratorium Badawcze System wspomagający pracę laboratoriów

Laboratorium badawcze jest systemem informatycznym przygotowanym w celu wspomagania pracy laboratoriów. System posiada szereg mechanizmów i procesów umożliwiających na etapie wdrożenia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb danej organizacji. Standardowe funkcje umożliwiają przyjęcie i opisanie próbek (elementów) do badań, wyznaczenie metody, ustalenie terminu i wskazanie osoby wykonującej badania. System umożliwia również zarejestrowanie wszystkich dokumentów (protokoły z badań, wyniki badań, świadectwa) związanych z wykonywaniem danego badania. Informacje wprowadzone do systemu przechowywane są w centralnej bazie danych (architektura klient –serwer) dzięki czemu są one bardziej bezpieczne i dostępne dla innych użytkowników poprzez odpowiednie ustawione poziomy zabezpieczeń.

 • Centralna baza danych
 • Ustandaryzowanie procesów
 • Szybkie statystyki i analizy
 • Wzrost jakości wykonywania zadań
ULOTKA INFORMACYJNA

Prezentacja - zrzuty ekranu z aplikacji

Główna lista maszyn Kartoteka maszyny Analiza i zestawienie Moduł prac grupowych

Funkcje programu

 • rozbudowana kartoteka zleceń i badań
 • harmonogramy badań
 • projektowanie kart badań
 • podziały i klasyfikacje
 • ustandaryzowane karty badań
 • dynamiczne raporty
 • zarządzanie dokumentacją
 • możliwość projektowania kartotek systemowych
 • możliwość integracji systemu z systemami klasy ERP
 • graficzne wieloprzekrojowe analizy i zestawienia

Główne moduły

 • KARTOTEKA ZLECEŃ

  Podstawowa kartoteka umożliwiająca gromadzenie i opis próbek (elementów) przyjętych do badania. Kartoteka pozwala na powiązanie z metodą badania, ustalenie terminu wykonywania badania ora wskazanie osoby wykonującej badanie.

 • KARTOTEKA POMIARÓW I BADAŃ

  Podstawowa kartoteka przechowująca informacje o wynikach badań, pomiarów, sprawdzeń itp. Umożliwia powiązanie z dokumentacja badań (świadectwa i protokoły).

 • KARTOTEKA NARZĘDZI POMIAROWYCH

  Pomocnicza kartoteka przechowująca informację dotyczące sprzętu kontrolno-pomiarowego z możliwością wyszukiwania i grupowania wg dowolnie wybranego. Kartoteka pozwala na przechowywanie informacji o sprzęcie kontrolno-pomiarowym podlegającym pod laboratorium. Posiada funkcję umożliwiająca zaprojektowanie karty przyrządu kontrolno-pomiarowego.

 • KARTOTEKA DOKUMENTÓW

  Pomocnicza baza danych pozwalająca na rejestrowanie dokumentacji laboratorium. Umożliwia dowolny podział i klasyfikację dokumentacji, łatwe i szybkie wyszukiwanie i grupowanie po dowolnym polu opisującym dany dokument.

 • ZAMÓWIENIA I OFERTY

  Moduł umożliwiający przyjęcie i edycję zamówień i zapytań ofertowych.

 • KARTOTEKA KART BADAŃ

  Kartoteka przechowująca informacje o szablonach kart badań. Szablony te mogą być przygotowywane w formacie plików programu EXCEL, a następnie powiązane w systemie z danymi kartotekami zleceń i badań.

 • KARTOTEKA KONTRAHENTÓW

  Pomocnicza baza danych umożliwiająca przechowywanie informacji o kontrahentach, firmach serwisowych i dostawcach. Kartoteka przechowuje również historię zleconych badań, wyniki badań, listę pracowników itp.

 • KARTOTEKA PRACOWNIKÓW

  Pomocnicza baza danych stosowana przy funkcjach wymagających zidentyfikowanego użytkownika. Umożliwia również założenie konta w systemie i przydzielenie go do odpowiedniej grupy użytkowników systemu.

Pozostałe programy