System FMEA Narzędzie wspomagające FMEA w odniesieniu do produktu i/lub procesu

Program służy jako narzędzie wspomagające FMEA (studium potencjalnych wad i skutków) w odniesieniu do produktu i/lub procesu. Głównym zadaniem systemu jest szybkie przetwarzanie i gromadzenie danych na temat powstawania wad oraz ich wpływu na produkt i/lub proces. Specjalnie zaprojektowany interfejs programu umożliwia rejestrowanie i analizowanie związków przyczynowo skutkowych potencjalnych wad produktu wraz z uwzględnieniem czynnika krytyczności (ryzyka). System umożliwi powiązanie z innymi modułami QMS działania korygujące, plany kontroli, działania zapobiegawcze, braki i reklamacje, kontrola dostaw i dostawców.

 • Nadzorowanie pełnego procesu FMEA
 • Usprawnienie obiegu informacji
 • Integracja z planami kontroli
 • Nadzór nad działaniami korygującymi
 • Obszerny harmonogram prac nad FMEA
ULOTKA INFORMACYJNA

Prezentacja - zrzuty ekranu z aplikacji

Główna lista maszyn Kartoteka maszyny Analiza i zestawienie Moduł prac grupowych

Funkcje programu

 • arkusze FMEA w odniesieniu do wyrobów i dostawców
 • powiązanie danych z arkuszy FMEA ze strukturą procesu
 • wykorzystanie schematów blokowych(FlowChart)
 • wymiana informacji między działami(technologia, produkcja,)
 • historia zmian i modyfikacji(wyroby, odbiorcy)
 • intuicyjny moduł analityczny
 • uniwersalny moduł do projektowania raportów i zestawień
 • eksport danych i raportów do wielu formatów(doc, xls, jpg,).
 • możliwość dodania załączników w formie elektronicznej
 • wersja wielostanowiskowa z kontrolą dostępu

Główne moduły

 • KARTOTEKA BRAKÓW

  Uniwersalna i definiowalna kartoteka umożliwiająca rejestrowanie braków wewnętrznych, klasyfikację i opis wraz z załącznikami (karty, zgłoszenia, zdjęcia itp.).

 • KARTOTEKA REKLAMACJI

  Uniwersalna i definiowalna kartoteka umożliwiająca zarejestrowanie braków zewnętrznych, przysyłanych przez klientów, oraz ich klasyfikację i opis.

 • KARTOTEKA WYROBÓW i USŁUG

  Uniwersalna kartoteka opisująca wyroby i usługi, ich cechy i klasyfikację wraz z załącznikami (zdjęcia, opisy, karty technologiczne, specyfikacje).

 • KARTOTEKA SZABLONÓW

  Moduł umożliwia projektowanie szablonów dokumentów, zgłoszeń, raportów i pism.

 • KARTOTEKA KONTRAHENTÓW

  Pomocnicza baza danych umożliwiająca przechowywanie informacji o kontrahentach oraz informacji z nimi powiązanymi, takimi jak: lista zgłoszeń reklamacji, koszt obsługi, umowy itp.

 • KARTOTEKA PRACOWNIKÓW

  Pomocnicza baza danych wykorzystywana do celów identyfikacyjnych.

 • MODUŁ ANALIZ I ZESTAWIEŃ

  Umożliwia analizę danych opisujących braki i reklamacje oraz porównanie ich kosztu, częstości występowania i ilości. Umożliwia tworzenie wieloprzekrojowych analiz według dowolnie wybranych cech i zakresów.

 • MODUŁ ADMINISTRACYJNY

  Moduł umożliwiający zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie, przydzielanie praw dostępu, tworzenie grup użytkowników, pól, zmiana wielkości czcionki, kolorów itp.

Pozostałe programy