Ewidencja Sprzętu Pomiarowego System wspomagający zarządzanie sprzętem kontrolno-pomiarowym

Program do ewidencji sprzętu kontrolno-pomiarowego umożliwia gromadzenie i przechowywanie informacji o takim sprzęcie, a także pozwala na sprawne gospodarowanie nim, zgodnie z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001. Program pozwala w prosty sposób umieścić w bazie danych wszystkie potrzebne informacje do prowadzenia kartoteki sprzętu kontrolno-pomiarowego, a także grupować, filtrować, sortować i drukować w różnych przekrojach. Dzięki specjalnie zaprojektowanej szacie graficznej i przyjaznemu interfejsowi użytkownika gospodarowanie sprzętem kontrolno-pomiarowym jest proste, szybkie i skuteczne.

 • Dokładna i szybka informacja o narzędziach pomiarowych
 • Ewidencja czasookresów kontroli
 • Większa szybkość przeprowadzania wzorcowania
 • Pełen zakres informacji o obiegu narzędzi w organizacji
ULOTKA INFORMACYJNA

Prezentacja - zrzuty ekranu z aplikacji

Główna lista narzędzi kontrolno-pomiarowych Kartoteka narzędzia kontrolno-pomiarowego Kartoteka przyrządu wraz z parametrami i informacjami powiązanymi Analizy i zestawienia

Funkcje programu

 • rozbudowana kartoteka przyrządu pomiarowego
 • projektowanie rozbudowanych szablonów kart wzorcowania
 • harmonogramy ogólne i wydziałowe
 • zwiększenie kontroli obiegu narzędzi
 • rejestr wypożyczeń i zwrotów
 • automatyczne zgłaszanie narzędzi do kontroli
 • zarządzanie zewnętrznym sprawdzaniem przyrządów
 • moduł MSA (QS9000)
 • graficzne analizy i zestawienia
 • integracja programu z oprzyrządowaniem pomiarowym

Główne moduły

 • KARTOTEKA NARZĘDZI POMIAROWYCH

  Podstawowa baza danych zawierająca informacje dotyczące sprzętu kontrolno-pomiarowego z możliwością wyszukiwania i grupowania wg. dowolnie wybranego kryterium oraz drukowania: karty przyrządu, listy przyrządów i innych.

 • KARTOTEKA WZORCOWANIA I SPRAWDZENIA

  Podstawowa baza danych służąca do przechowywania informacji o wynikach legalizacji, wzorcowania, sprawdzania, itp.

 • KARTOTEKA KART WZORCOWANIA

  Kartoteka przechowująca informacje o szablonach kart wzorcowania.

 • REJESTR WYPOŻYCZENIA I ZWROTÓW

  Pomocnicza kartoteka pozwalająca rejestrować ruch narzędzi i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie (wykorzystanie kart magnetycznych i kodów kreskowych).

 • KARTOTEKA DOKUMENTÓW

  Pomocnicza baza danych pozwalająca na rejestrowanie dokumentów przychodu i rozchodu (np. PZ, WZ).

 • KARTOTEKA KONTRAHENTÓW

  Pomocnicza baza danych umożliwiająca przechowywanie informacji o kontrahentach, firmach serwisowych i dostawcach.

 • KARTOTEKA PRACOWNIKÓW

  Pomocnicza baza danych stosowana przy funkcjach wymagających zidentyfikowanego użytkownika.

 • KARTOTEKA PLANÓW KONTROLI (HARMONOGRAMY)

  Podstawowa baza danych służąca do planowania kontroli przyrządów oraz tworzenia wieloprzekrojowych harmonogramów.

Pozostałe programy