Braki i Reklamacje System wspomagający zarządzanie brakami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Umożliwia rejestrację i nadzór nad wszelkimi powstałymi brakami, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Dzięki wykorzystaniu wielu mechanizmów umożliwiających indywidualne dopasowanie karty opisowej do wymagań i potrzeb organizacji, system może nadzorować informacje o powstałych brakach z podziałem na rodzaj i typ braku (reklamacji), miejsce, przyczynę powstania, dodatkowe koszty i kalkulacje, podjęte działania korygujące oraz inne indywidualnie określone i zdefiniowane cechy. Do budowania analiz i raportów użyto zaawansowanego wieloprzekrojowego modułu analitycznego umożliwiającego przedstawienie analiz w formie graficznej oraz eksport zestawień do wielu formatów, takich jak: xls, pdf, jpg, html.

 • Dokładna i szybka informacja o maszynach i urządzeniach
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracy
 • Wzrost jakości wykonywania zadań
 • Redukcja braków produkcyjnych
ULOTKA INFORMACYJNA

Prezentacja - zrzuty ekranu z aplikacji

Główna lista maszyn Kartoteka maszyny Analiza i zestawienie Moduł prac grupowych

Funkcje programu

 • rozbudowana kartoteka maszyn oraz urządzeń
 • możliwość projektowania kartotek systemowych
 • zwiększenie szybkości rozliczania prac grupowych
 • nadzór nad pracami prewencyjnymi
 • moduł zarządzania zdarzeniami związanymi z maszynami
 • nadzór nad częściami i ich dostawcami
 • moduł zarządzania wypożyczeniami i zwrotami
 • pełna historia zdarzeń, napraw serwisowych, cykl "życia maszyny"
 • graficzne analizy i zestawienia (wskaźniki MTBF, MTTR)
 • możliwość integracji systemu bezpośrednio z maszyną

Główne moduły

 • KARTOTEKA BRAKÓW

  Uniwersalna i definiowalna kartoteka umożliwiająca rejestrowanie braków wewnętrznych, klasyfikację i opis wraz z załącznikami (karty, zgłoszenia, zdjęcia itp.).

 • KARTOTEKA REKLAMACJI

  Uniwersalna i definiowalna kartoteka umożliwiająca zarejestrowanie braków zewnętrznych, przysyłanych przez klientów, oraz ich klasyfikację i opis.

 • KARTOTEKA WYROBÓW i USŁUG

  Uniwersalna kartoteka opisująca wyroby i usługi, ich cechy i klasyfikację wraz z załącznikami (zdjęcia, opisy, karty technologiczne, specyfikacje).

 • KARTOTEKA SZABLONÓW

  Moduł umożliwia projektowanie szablonów dokumentów, zgłoszeń, raportów i pism.

 • KARTOTEKA KONTRAHENTÓW

  Pomocnicza baza danych umożliwiająca przechowywanie informacji o kontrahentach oraz informacji z nimi powiązanymi, takimi jak: lista zgłoszeń reklamacji, koszt obsługi, umowy itp.

 • KARTOTEKA PRACOWNIKÓW

  Pomocnicza baza danych wykorzystywana do celów identyfikacyjnych.

 • MODUŁ ANALIZ I ZESTAWIEŃ

  Umożliwia analizę danych opisujących braki i reklamacje oraz porównanie ich kosztu, częstości występowania i ilości. Umożliwia tworzenie wieloprzekrojowych analiz według dowolnie wybranych cech i zakresów.

 • MODUŁ ADMINISTRACYJNY

  Moduł umożliwiający zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie, przydzielanie praw dostępu, tworzenie grup użytkowników, pól, zmiana wielkości czcionki, kolorów itp.

Pozostałe programy